Digiklaanin (Karu Creative) yleiset sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 15.05.2022 alkaen. Olemassa olevien asiakkaiden kohdalla näitä sopimusehtoja sovelletaan välittömästi.

Palveluntarjoaja

 • Karu Creative (jäljempänä: Digiklaani)
 • Y-tunnus: 3131267-2
 • Postiosoite: Rajatorpantie 8, 01600 Helsinki.
 • Sivustot, joihin näitä sopimusehtoja sovelletaan:
  • digiklaani.fi

Yleistä

Digiklaani noudattaa Suomen verkko- ja kuluttujakaupassa säädettyjä lakeja ja asetuksia. Tätä sopimusehtoa sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä "asiakas") ja Digiklaanin / Karu Creativen (jäljempänä "yritys") välisessä kaupankäynnissä. Yritys myy valmistamiaan digitaalisia tuotteita (mm. verkkokurssit) sekä suosittelee muiden yritysten ja yrittäjien tuotteita (digitaalisia ja ei-digitaalisia). Tuotteiden maksuliikenne kulkee Stripen palvelun kautta. Laskutus on mahdollista vain erikseen sovittaessa.

Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä voi olla joko kertaluontoinen tai jatkuva.

Kertaluontoinen sopimus

Sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. Sopimus voidaan päättää milloin tahansa, ilman etukäteisilmoitusta.

Jatkuva sopimus

Jatkuva sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä kuukausi- tai vuosimaksullisen jäsenyyden. Jäsenyys on aina voimassa toistaiseksi. Jäsenyyden voi lopettaa milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa. Jäsenyyden päättäminen on asiakkaan vastuulla. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei riitä irtisanomisilmoitukseksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa jäsenyyden irtisanominen sähköpostilla osoitteeseen info(at)digiklaani.fi. Irtisanomisen jälkeen yritys poistaa asiakkaan käyttöoikeuden jäsenille tarkoitettuun materiaaliin päättyvän jäsenkuukauden tai -vuoden loppuun mennessä. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Tuotteiden ja palvelujen toimitus

Yritys sitoutuu toimittamaan digitaaliset tuotteet tai palvelut joko

 • heti oston yhteydessä (verkkokurssit ja e-kirjat)
 • 48 tunnin kuluessa oston jälkeen (mikäli ostaja lisätään kurssialustalle manuaalisesti esimerkiksi kurssialustan vaihdoksen yhteydessä)
 • viimeistään 30 vuorokauden kuluessa ostosta (uusien verkkokurssien pilotointi)

Yritys ei ole vastuussa yhteistyökumppanin tarjoaman palvelun toimittamisesta. Mikäli asiakas ostaa yhteistyökumppanin tuotteen, asiakkaan tulee ottaa selvää yhteistyökumppanin tuotteen toimitusehdoista yhteistyökumppanin sivuilta.

Hinnat

Palvelujen ja tuotteiden hinnat voivat vaihdella ja muuttua. Sähköpostilistalla oleville henkilöille saatetaan antaa ylimääräisiä alennuksia tai alennuskuponkeja. Yrityksen verkkokaupassa oleva hinta on se, jonka asiakas maksaa, ellei asiakkaalla ole käytössään alennuskuponkia.  Erilaiset kampanjat ja alennukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan, eikä alennuksia myönnetä jälkikäteen. Kaikki hinnat sisältävät alv 10 % tai 24 %.

Maksaminen

Tuotteiden ja palvelujen maksaminen tapahtuu Stripen tai laskutuksen kautta. Asiakas on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteet kokonaan, ellei käytä kuluttajasuojan peruutusoikeutta. Laskutusvaihtoehdossa maksuehtona on 14 pv netto.

Mikäli maksua ei vastaanoteta eräpäivään mennessä, yrityksellä on oikeus lisätä laskuun korkolainmukainen viivästyskorko, huomautusmuistutus ja keskeyttää palvelu siihen saakka, kunnes lasku on maksettu. Mikäli maksua ei vastaanoteta 2 kuukauden kuluessa alkuperäisen laskun eräpäivästä, yrityksellä on oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus palveluun kokonaan ja evätä mahdolliset ostot jatkossa.

Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot peruuttaa kauppa. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa digitaalisen tuotteen ostoa sen jälkeen, kun yritys on aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamisenhttps://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Asiakkaan tulee aina varmistaa, kuka tuotteen on valmistanut ja/tai myynyt ja ottaa kyseiseen tahoon yhteyttä ennen palautuspyynnön tekemistä. Asiakaspalautuspyyntö tulee toimittaa viipymättä sähköpostilla osoitteeseen info(at)digiklaani.fi.

Reklamaatioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä tuotteen alkuperäiseen valmistajaan ja/tai myyjään (esimerkiksi kumppanuusmarkkinointi). Asiakasreklamaatiot, jotka koskevat yrityksen omia tuotteita tulee lähettää yritykselle viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa. Yritys käsittelee reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun reklamaatio on tullut yritykselle.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on velvollisuus antaa yritykselle oikeat tiedot. Esimerkiksi henkilökohtaisen valmennuksen aikana asiakkaan on annettava ajankohtaista ja oikeaa tietoa yritykselle, jotta yritys pystyy antamaan parasta mahdollista apua ja tukea asiakkaalle. Väärien tietojen antamisesta koituneet vahingot ja tulojen menetykset eivät ole yrityksen vastuulla. Asiakas vastaa kaikesta materiaalista, jota tuottaa omalle/omille sivustoilleen.

Vastuuvapauslauseke

Yritys ei ole vastuussa palvelujen, tuotteiden tai ilmaisten materiaalien käytöstä aiheutuvista kuluista, tulojenmenetyksestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä, joita asiakkaalle saattaa aiheutua. Yrityksen sivustoilla esitetyt tiedot ja tulokset eivät ole satunnaisia tai poikkeuksellisia. Tulosten saaminen edellyttää kuitenkin aina jonkin verran tiedon testaamista, tietojen analysointia ja muokkaamista.

Vaikka yritys on tehnyt kaikkensa sen eteen, että jokaisella olisi yhtäläinen mahdollisuus saada aikaan samankaltaisia tuloksia, valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Jokaisen saamat tulokset riippuvat aina yksilön omasta toiminnasta, tehokkuudesta, motivaatiosta sekä tietotaidosta. Itsensä kouluttaminen ja kehittäminen sekä opitun tiedon vienti käytäntöön on paras keino saada tuloksia.

Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.

Lisätietoja:
Vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi (pdf)

Yhteydenotot:

info(at)digiklaani.fi

Digiklaanin sivuston käyttö- ja sopimusehdot.

Voimassa 15.05.2022 alkaen.

digiklaani.fi -sivusto on tarkoitettu nykyisille tai tuleville digiyrittäjille.

Sivuston tavoitteena on auttaa sinua rakentamaan yrityksestäsi kannattava ja virtaviivainen.

Jotta sivustojen käyttö olisi mahdollisimman hyödyllistä, toivon, että luet nämä käyttöehdot huolellisesti läpi. Siten varmistamme, että pystyn palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja sinä saat sivustojen materiaaleista kaiken mahdollisen hyödyn irti.

Käyttämällä sivustoja, lataamalla sivustoilta ilmaista materiaalia, ostamalla e-kursseja, e-kirjoja tai henkilökohtaista valmennusta (jatkossa tuotteet, palvelut, materiaalit) hyväksyt automaattisesti nämä käyttöehdot, tietosuojaehdot sekä erilliset sopimusehdot, joihin löydät linkit sivustojen alalaidasta. Nämä ehdot sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.

Mikäli et syystä tai toisesta pysty hyväksymään näitä ehtoja, sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Tämän sopimuksen hyväksyvät digiklaani.fi -sivustoa ylläpitävä Karu Creative (jatkossa yritys, me, minä, y-tunnus 3131267-2) ja palvelujen, tuotteiden ja materiaalien käyttäjä (jatkossa lukija, sinä, asiakas).

Tiivistelmä käyttöehdoista

 • Et omista sivustoilla olevaa kirjallista-, video- tai muussa muodossa olevaa sisältöä
 • Saat tuotteisiin ja palveluihin rajatun käyttöoikeuden, ellei siitä ole erikseen sovittu
 • Et saa jakaa käyttäjätiliä, käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa tai muuten suljettua sisältöä millään tavalla eikä sitä saa julkaista missään muualla ilman erillistä lupaa
 • Jos lähetät palveluihin omaa sisältöäsi, kuten kuvia, tekstejä, video- tai äänitiedostoja, niiden kaikki oikeudet säilyvät edelleen sinulla mutta myönnät niihin käyttöoikeuden myös minulle. Voin hyödyntää lähettämääsi materiaalia markkinointitarkoituksiin
 • Et saa lähettää sivustoille tai palveluihin sopimatonta sisältöä ja vastaat omista toimistasi.
 • Sitoudut maksamaan ostamasi tuotteet ja palvelut.
 • Joissakin tapauksissa tuotteilla ja palveluilla ei ole peruuttamisoikeutta.

1) Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Karu Creative:n tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, poislukien kolmansien osapuolten tuottamia ja sivustolle mahdollisesti liitettyjä palveluja, kuten kommentit tai somefiidit.

Pidätän kaikki oikeudet sivostolla ja niiden sisältämissä tuotteissa ja palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla olevaa materiaalia saa selata, lukea ja ilmaista materiaalia saa ladata omalle koneelle ja tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Aineistoa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen tai oman yrityksen käyttöön. Yrittäjänä sinulla ei ole lupaa käyttää näitä tietoja omien asiakkaiden palvelujen tuottamiseen tai parantamiseen. Jäljennöksiä ja osaa niistä ei saa myydä, antaa, jakaa tai luovuttaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivustoihin ilman erillistä lupaa.

2) Palvelujen sisältö ja käyttö

Ilmaiset materiaalit, jotka on saatavilla suoraan blogista ilman rekisteröitymistä, on tarkoitettu vähintään 18-vuotta täyttäneille henkilöille. Sitä nuoremmat tarvitsevat huoltajan luvan sisällön käyttämiseen.

Rekisteröitymistä vaativat ilmaiset ja maksulliset tuotteet, palvelut ja materiaalit on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille. Täysi-ikäisellä tarkoitetaan 18-vuotta täyttänyttä henkilöä. Sitä nuoremmat henkilöt saavat käyttää rekisteröitymistä vaativaa materiaalia vain huoltajan/huoltajien luvalla.

Palvelut sisältävät muun muassa osallistumisen verkkokeskusteluihin, kursseille, kilpailuihin, arvontoihin sekä käyttöoikeuden palvelun sisältöön.

Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia ja/tai linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Minä en ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustoilla ja/tai  materiaaleissa olevasta sisällöstä.

Pidätän oikeuden muuttaa palveluja ja tuotteita, poistaa, lisätä, muokata tai vaihtaa niitä oman harkintani ja/tai päätösten perusteella ilman ennakkovaroitusta.

Sinulla ei ole oikeutta ostaa tuotteita tai palveluita sivustoilla esitetyillä hinnoilla jos opetat, koulutat, valmennat tai teet verkkokursseja omille asiakkaillesi bloggaamisesta, sisällöntuottamisesta, sisältömarkkinoinnista tai sähköpostimarkkinoinnista.

Näissä tapauksissa yrityksen palveluiden ja tuotteiden käyttö katsotaan oman palveluvalikoiman kehittämiseksi. Tällöin sinun on oltava ensin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info(at)digiklaani.fi koulutuslisenssin hankkimiseksi.

Näiden ehtojen rikkominen johtaa korvausvaatimuksiin.

2.1) Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ja tuotteet on saatavilla ilman omien tietojen antamista (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite).

Tällöin palveluja ja tuotteita voi käyttää vain siinä määrin, kuin yritys katsoo sopivaksi. Yritys pidättää itsellään oikeuden vaihtaa, muuttaa, poistaa tai lisätä tuotteita ja palveluita ilmaisesta maksulliseksi ja maksullisesta ilmaiseksi tai että niiden käyttö vaatii rekisteröitymisen.

2.2) Palvelujen käyttö rekisteröitymisen jälkeen

Jotkin palvelut ja tuotteet sekä ilmaiset materiaalit vaativat rekisteröitymisen joko sähköpostilistalle tai erilliselle kurssialustalle. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa vähintään etunimesi sekä aktiivisesti käyttämäsi sähköpostiosoite.

Tuotteiden ja palveluiden ostamisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa myös sukunimesi, osoitteesi sekä mahdollisesti muita henkilötietoja.

Sinun tehtäväsi on vastata tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Yritys ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua, mikäli ilmoitat vääriä tietoja yritykselle.

Saadessasi käyttäjätunnuksen ja salasanan tuotteen/palvelun ostamisen yhteydessä, tiedät, että ne ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin.

Yritys ei vastaa salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli nämä tiedot paljastuu. Viime kädessä sinä yksin olet vastuussa vahingosta, joka aiheutuu yritykselle ja itsellesi, mikäli luovutat tietojasi kolmansille osapuolille.

Voit käyttää ja esittää vapaasti saatavilla olevia materiaaleja yksityisessä käytössä ja julkisessa opetuskäytössä seuraavin ehdoin:

 • sisältöjen lähteeksi tulee mainita Digiklaani tai digiklaani.fi
 • sisältöjen sisältämien linkkien ja/tai mainosten näkyvyyttä ei saa estää
 • kaikkiin tekemiisi kappaleisiin ja viitteisiin tulee sisältyä verkko-osoite https://digiklaani.fi/ tai tarkempi lähteen URL-osoite digiklaani.fi -sivustolla
 • digitaalisissa materiaaleissa tämä verkko-osoite on esitettävä toimivan linkin muodossa

2.3) Käyttäytyminen

Olet henkilökohtaisesti vastuussa omasta käytöksestäsi sekä viesteistä että tekemistäsi toimenpiteistä. Vastuu kattaa kaikki viestit, jotka lähetät Facebookin, sähköpostin tai muun viestiliikenteen välityksellä.

Lähettämällä omia mielipiteitäsi julkisesti, vapautat yrityksen kaikenlaisesta vastuusta, jotka saattavat aiheutua lähettämästäsi tiedosta tai sisällöstä.

Seuraavaa sisältöä ei hyväksytä missään yrityksen kanavassa:

 • laiton, haitallinen tai herjaava sisältö, sen lähettäminen tai levittäminen
 • laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen
 • laiton teko palvelujen tai tuotteiden käytön yhteydessä mukaan lukien kolmansien osapuolten tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen
 • näiden ehtojen väärinkäyttö
 • muiden käyttäjien, henkilöiden tai ryhmien uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä
 • tekeytyminen toiseksi henkilöksi
 • muiden käyttäjien tietojen levittäminen
 • tuotteiden, palveluiden, ehtojen kopiointi ja hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa

Mikäli yritys katsoo, että olet rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt tuotteita ja/tai palveluita väärin, yritys voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan antaa varoituksen, estää pääsysi tuotteisiin, palveluihin ja materiaaleihin tai poistaa käyttäjätunnuksesi kokonaan.

Yritys ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle tietojen poistamisesta mutta voi oman harkintansa mukaan tällaisen ilmoituksen tehdä.

3) Maksuehdot

Nämä ehdot koskevat sinua, jos ostat yritykseltä maksullisen tuotteen tai palvelun. Yritys tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja jotta ostosten tekeminen olisi kannaltasi mahdollisimman sujuvaa.

Sinun on aina annettava oikeat laskutus- ja yhteystiedot ostohetkellä. Maksunvälityspalvelun toteuttajana toimii Stripe.

Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka teet kolmansien osapuolten kanssa ostaessasi tuotteita. Esimerkiksi jos ostat tuotteemme osamaksulla, tällöin maksuvelvollisuutesi voi siirtyä täysin sinun ja osamaksupalvelua tarjoavan luottolaitoksen väliseksi. Sinun on aina tarkistettava kolmannen osapuolen ehdot kun valitset maksutapaa.

Yritys ei vastaa missään tilanteessa kolmannen osapuolen sinulta perimistä maksuista.

Jos maksat ostoksesi laskulla, viivästyneestä maksusta voidaan periä sinulta korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut.

Yritys voi katkaista pääsysi ostamiisi tuotteisiin, palveluihin ja materiaaleihin sekä mahdollisiin yhteisöihin viivästyneiden tai maksamattomien laskujen takia. Tämä ei kuitenkaan poista maksuvelvollisuuttasi. Voimme siirtää maksamattomat laskut perintätoimiston perittäviksi.

Avaamme pääsyn maksamiisi tuotteisiin sen jälkeen, kun koko jäljellä oleva maksu on maksettu kokonaisuudessaan.

4) Peruutusehdot

Digitaalisilla tuotteilla on kuluttajansuojan mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus, mikäli yritys ei ole aloittanut digitaalisen tuotteen toimittamista tai kuluttajalle ei ole kerrottu, että peruutusehto poistuu, kun tuotteen toimittaminen aloitetaan.

Mikäli asiakas saa digitaalisen tuotteen käyttöönsä välittömästi oston jälkeen, kuluttajansuojan mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta ei ole, ellei yritys ole sitä itse erikseen antanut. Tarkista aina tuotekohtaisesti onko rahat takaisin takuu tai peruutusoikeus voimassa.

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/

Muiden tuotteiden kohdalla kuluttajan 14 päivän peruuttamisoikeus on voimassa.

Kuluttajalla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän vaihto- ja palautusoikeutta, koska kyseessä on tuote, jonka asiakas saa käyttöönsä välittömästi.

Hyväksymällä nämä ehdot, hyväksyt samalla, että peruutusehto poistuu samalla hetkellä, kun yritys aloittaa tuotteen toimittamisen. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, tuotteiden osto tulee keskeyttää.

Jos haluat peruuttaa ostoksesi, ota yhteyttä välittömästi sähköpostilla info(at)digiklaani.fi ja kerro selkeästi, minkä tuotteen haluat peruuttaa sekä mille tilille rahat palautetaan.

Tilinumero tulee ilmoittaa IBAN muodossa. Huomioithan, että palveluiden maksamatta jättäminen ei ole riittävä peruutusilmoitus. Tilinumero tulee ilmoittaa 3 kuukauden kuluessa palautuspyynnöstä. Mikäli tilinumeron toimittaminen venyy tämän yli, palautusta ei enää tehdä.

Peruutusilmoituksen yhteydessä maksamme 90 % maksamastasi summasta takaisin. 10 % menee maksujen peruuttamisesta ja rahojen välittämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksesi ennen peruuttamisajan päättymistä.

5) Vahingonkorvausvastuu

Yritys ei missään tapauksessa ja tilanteessa vastaa sinun henkilökohtaisista päätöksistä johtuvista välittömistä ja välillisistä tuloksista. Yritys ei myöskään missään tilanteessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai materiaalien pohjalta tehtyjen henkilökohtaisten päätösten seuraamuksista tai näiden päätösten aiheuttamista tuloksista.

Sinun ja yrityksen välillä on sovittu, että käytät ilmaisia ja maksullisia tuotteita, palveluita ja materiaaleja oman harkintasi ja kykysi mukaan. Olet täysin vastuussa niistä tuloksista, joita saat.

Yrityksen tärkein tehtävä on laatia materiaalit, palvelut ja tuotteet mahdollisimman käytännönläheisiksi ja konkreettisiksi, jotta niiden avulla tiedon oppiminen on mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.

Tuotteet, palvelut ja materiaalit ovat saatavilla sellaisenaan kuin ne ovat. Yritys varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, vaihtaa, lisätä tai poistaa tuotteita, palveluita ja materiaaleja sivustoilla.

Soveltuvan lain sallimissa rajoissa yritys ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voitojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen, jotka johtuvat tuotteiden, palvelujen, palvelimen ja/tai kurssialustan käytöstä tai käytön estymisestä.

6) Force Major

Yritys ei ole vastuussa siitä, jos palvelin, verkko tai nettiliittymä ei toimi. Yritys ei myöskään ole vastuussa siitä, jos et syystä tai toisesta pysty lataamaan materiaaleja omalle koneellesi tai materiaalit latautuvat hitaasti.

7) Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä tietosuojalakia. Lisätietoja voit lukea rekisteriselosteesta.

Yritykselle luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.

8) Näiden käyttöehtojen muuttaminen

Yritys varaa itselleen oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja näistä käyttöehdoista oman harkintansa ja lainmuutosten johdosta.

Sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan käyttöehtojen sisältö. Käyttämällä tuotteita, palveluja ja materiaaleja, katsotaan sinun hyväksyvän nämä käyttöehdot.

9) Erimielisyydet ja sovellettava laki

Nämä käyttöehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Jos niitä kuitenkin syntyy, pyrimme aina ratkaisemaan ne ensisijaisesti keskustelemalla ja tätä sopimusta tutkimalla.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Itä-Suomen Käräjäoikeudessa.

Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla olevia sinuun soveltuvan lain nojalla olevia oikeuksia kuluttajana.

Asiakasreklamaatioissa toivomme, että otat aina ensin yhteyttä yritykseen, sillä haluamme varmistaa tyytyväisyytesi kaikkien mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

www.kuluttajaneuvonta.fi

www.kuluttajariita.fi

10) Yhteystiedot

Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla osoitteesta info(at)digiklaani.fi